KOÜ öğrencileri Ulaştırma Bakanlığı Fikir Yarışması Lansman toplantısı’na katıldı

Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir sunum yaptı. Fikir yarışmasının temel amacı, Ulaştırma Bakanlığı faaliyetleri kapsamında 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile belirlenmiş tematik alanlar ve sektörel hedefler doğrultusunda sektör ihtiyaçlarına yönelik proje üretilmesini teşvik etmek ve üniversitelerde Ar-Ge kültürünü geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda düzenlenecek fikir yarışması ile öğrencilerin özgün fikirler sunma ve çözüm önerileri üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Üretilecek özgün projelerin ülkemiz sektör koşullarına yansıtılarak çözüm getirici niteliklere sahip olması beklenmektedir.
 Fikir yarışması için karayolu, demiryolu, denizcilik ve havacılık sektöründeki projelerin her biri için ayrı ayrı derecelendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda en başarılı projelere çeşitli ödüller verilecektir.