CHP Kocaeli İl Kongresi

Siyasi partilerin kongre süreçlerinin Kocaeli’deki farklılığı, dünya ile yarışan sanayi ürünlerini üretenlerin yoğunluklu olarak yaşadığı kentte, lidere ve merkeze bağlı edilgen, statik alışkanlıklarla oluşturulmaya çalışılan siyasi sorumlulukların örtüşememesinden kaynaklanıyor.
Türkiye siyasetinin aşamadığı siyasi alışkanlığı, siyasi sorumlulukları ve iktidarı ele geçirerek; anlayışına, önceliklerine ve kadrolarına göre yönetebilmek olduğu için kongrelerde yaşananlar, eski alışkanlıklarla sürdürülen mücadeleleri yansıtıyor.
İlçe yönetimlerinin ve il delegelerinin seçilmesini sağlayan yaklaşık 400 civarındaki delegeler, bütün ilçelerde olduğu gibi ilçelerdeki etkin siyasilerce ve yönetimlerde sorumluluk yüklenenlerce belirlenebiliyor.
Büyük mahallerde ortaya çıkan ve etkin siyasilerin belirleyiciliği dışında gerçekleşen delegelikler çok fazla etkili olamıyor.
Zaten nasıl belirlenirse belirlensin belirlemelerin önemli kısmı atamalarla yapıldığından seçimle belirlenmek zorunda kalınan delegeler az sayıda üye tarafından seçiliyor.
Kocaeli’de siyasi etkinlerin ve yönetimlerde sorumluluk yüklenenlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu delegelerle ilçe yönetimleri ve il delegeleri belirlendi ve il yönetiminin nasıl şekilleneceği ortaya çıkmıştı.
CHP’nin ve Kocaeli’nin içerisinde bulunduğu koşullar değişimi zorunlu hale getirdiğinden eski alışkanlıklarla oluşturulan ilçe yönetimlerinde ve il delegeliklerinde dahi önemli oranda değişimi sahiplenenler kendilerine yer bulabildi ve İl Kongresi için değişimin dikkate alınabileceği beklentisi oluştu.
İlçe yönetimleri İl yönetimini birlikte oluşturmak yaklaşımı sergileyince, bazı ilçeler itiraz etse de il delegelerini yeterince kapsayamayan ve ayrıca il kongresinde belirlenecek kurultay delegeliklerini etkileyen olaylar yaşandı.
İl yönetiminin oluşturulmasında etkin olan siyasilerle ilçe yönetimlerinin oluşturduğu belirleyicilik, kontrol edemedikleri İzmit Belediye Başkanının kurultay delegesi yapılmasını engelledi.
İzmit Belediye Başkanı yönüyle ise eski alışkanlıklar üzerinden ben merkezli yaklaşımlarla Kocaeli siyasetinin belirlenemeyeceği ortaya çıkmış oldu.
Kocaeli İl Kongresinde 642 delegenin oy kullanma hakkı olduğu halde kazanan adaya 306 oy kullanıldı, duruma tepki olarak çıkan adaya 47 oy verildi ve delegelerin yarıya yakını oylarını kullanmayarak değişimi sahiplenemeyen yaklaşımlara tepkilerini gösterdi.
KOCAELİ’DE DEĞİŞİMİN ANLAMLANDIRILMASI
Demokratik kurumsal dönüşümü başarmaya çalışan yaklaşımlarla, demokratik toplumsal dönüşümü temsil edebilecek siyaseti ortaya çıkarabilmek için uygun dinamiklere sahip Kocaeli’ de “değişim” deneyimlenmeye çalışılsaydı neler olabilirdi anlayışı üzerinden yapılacak değerlendirmelere ihtiyaç var.
Lidere ve merkeze bağlı siyasi alışkanlıklara tutunan merkezdeki siyasi etkinler, sadece yönetmeliklerde ve tüzükte yazılanları uygulamaya çalışsalar dahi, her yönetim biriminin kendi anlayışına göre uygulamaya çalıştığı tekrar edilen eski alışkanlıkların aşılması yönünde önemli değişimleri başarabilirlerdi.
Kocaeli ilçelerinde ortaya çıkan yönetim değişikleri ilçe üyeleriyle en geniş toplantılarla değerlendirilip, sorunların çözülmesi gerçekleştirilebilseydi, üyelerin iradesiyle ulaşılan demokratik sorun çözme alışkanlıkları ortaya çıkarılabilir ve üyelerle bütünleşen kurumsal demokratik birikimlerin oluşması sağlanabilirdi.
İzmit Belediye Başkanı ile örgütler arasında çıkan kopukluk ve gerilimler, üyelerle ve halkla hesap verebilirlik ve hesap sorulabilirlik anlayışı kapsamında uygun aralıklarla yapılacak toplantılarla aşılabilseydi, üyelerle yerel yönetim çalışmalarının iletişimi, etkileşimi sağlanarak Kocaeli’de alternatif yerel yönetim anlayışına yönelik kabul edilebilirlikler çoğaltılabilirdi.
Örgüt seçimleri süreci, 14/28 Mayıs seçimlerine mücadeleleriyle katılanlarla ve katkı verenlerle örtüşen yaklaşımlarla gerçekleştirilebilseydi, ele geçirmek ve anlayışına göre yönetmek alışkanlıklarını sürdürmeyi sağlayan delege sisteminin, statik, edilgen etkisi aşılabilirdi.
Darbe yasalarıyla sürdürülen örgütsel işleyişleri aşmayı sahiplenen yaklaşımlarla gerçekleştirilecek örgüt seçimleriyle, üç ay önce iktidara gelinebileceğine inanarak mücadele edenlerin dinamizmi sahiplenilebilir ve daha güçlü ve daha demokratik yerel yönetimlerle iktidara ulaşmak hedefi kabul edilebilir hale gelebilirdi.
Değişimi başarmak, demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe ulaşmak, demokratik toplumsal dönüşümü temsil edebilmek, halkın tamamını gelişime ve değişime katarak demokratik hukuk devletinin inşasına öncülük ve yönlendiricilik yapmak vb. leri sadece hamaset olarak söylenebildiğinden eski alışkanlıklar aşılamıyor ve demokratik kurumsal dönüşümü gerçekleştirecek değişim başarılamıyor.
CHP DEĞİŞİMİ KURGULAMAYA ÇALIŞIYOR
Toplumsal değişim kurgulanamaz, değişim dinamiklerini anlamaya, anlamlandırılmaya ve içerisinde yer almaya çalışılarak değişimle bütünleşmek başarılabilirse değişim temsil edilebilir, öncülük ve yönlendiricilik yapabilecek hale gelinebilir.
Siyasi düşünce tarihi ve Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren gelişimin ve değişimin gerçekleştirilebilmesi için verilen mücadeleler ve ödenen bedeller bunun örnekleriyle dolu.
Adalet yürüyüşüyle oluşturulan dönemsel toplumsal kabul edilebilirlik hali eski alışkanlıkların sürdürülebilirliği kapsamında değerlendirilmeye çalışıldığı için yok edildi.
2019 Yerel seçimlerinde halkın kendisi gibi olan adaylarla ulaşılan başarıların kabul edilebilirliğini sağlayan, engellere direnebilmek ve daha iyi bir gelecek için mücadele etmek kararlılıkları, Genel Başkan üzerinden eski alışkanlıklarla merkezdeki konumlanmaların sürdürülebilirliği için değerlendirilmeye çalışıldığından, örgütsel demokratik kurumsal sürdürülebilirlikle bütünleşebilecek dönüştürücü etkiye taşınamadı.
14/28 Mayıs seçimleri için yapılan hazırlıklarla ve verilen mücadelelerle iktidara gelmeye çok yaklaşmak hali, demokratik toplumsal dönüşümü temsil edebilecek siyasete ulaşmak anlayışıyla sahiplenilemediğinden, Genel Başkana tutunarak değişimi kurgulamaya çalışmak yaklaşımlarına indirgendi ve yapılanlar tartışmalı hale geldi.
CHP’nin merkez yönetimlerinde yer alanların en önemli sorumluluklara getirildikleri halde demokratik dönüştürücü siyaseti temsil etmek adına yeterince farklılık ve kabul edilebilirlik ortaya çıkaramadıkları halde değişim adına gerçekleştirmeye çalıştıkları kurguların yetersizliğini bütün toplum biliyor.
CHP En son ortaya koyduğu değişim hamlelerini adalet yürüyüşünden başlayarak, 2019 yerel yönetim seçimlerinde Türkiye’nin yarısından fazlasında yerel iktidarlara ulaşmayı sağlayan girişimiyle birlikte, muhalefeti alternatif birliktelik oluşturmaya taşıyarak önemli hazırlıklar yaparak, mücadeleler vererek 14/28 Mayıs seçimlerinde iktidara gelemeye yaklaştıran ancak demokratik toplumsal dönüşümü temsil edemediği için iktidara gelemeyen siyasi konumuyla yüzleşmeli ve demokratik kurumsal dönüşümün nasıl başarılacağına karar vermelidir.